Search

จักระทั้ง 7 แห่งโยคะ (Chakras)จักระทั้ง 7 แห่งโยคะ (Chakras)


คำว่า จักระ (Chakras) หมายถึง เป็นศูนย์รวมพลังของความฉลาดอันล้ำลึก ซึ่งสถิต ซ่อนอยู่ภายในร่างกายของมนุษย์ทุกคน ในร่างกายมนุษย์มีศูนย์รวมพลังที่ติดต่อสัมพันธ์อย่างแน่นกับศูนย์กลางในสมองซึ่งยังหลับสงบนิ่งอยู่ พลังความสามารถอันมหาศาลแหล่านี้ยังนอนซ่อนตัวอยู่อย่างสงบภายในสมองของมนุษย์ พลังความสามารถเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ถูกเรานำมาใช้ พลังงานความสามารถส่วนใหญ่ยังคงซ่อนตัวอยู่ในสมองของมนุษย์อย่างมากมาย คอยการเปิดเผยความสามารถอันเจิดจ้าออกมาให้ประจักษ์


ในตำราโยคะได้กล่าวว่า ในสมองมนุษย์นั้นถ้าจะให้พลังงานความสามารถที่ซ่อนอยู่ ปรากฎตัวออกมาทำหน้าที่อย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพนั้นต้องใช้เวลานานมาก ถ้าปล่อยไปตามยถากรรม หรือปล่อยไปตามปกติ แต่ในหลักโยคะมีแนวปฏิบัติเพื่นร่นเวลาให้พลังความสามารถของสมองปรากฏออกมาเร็วขึ้นโดยการเพิ่มการปฏิบัติที่ถูกต้องตามขั้นให้มากขึ้น สิ่งปฏิบัติเหล่านี้เปรียบเสมือนเป็นสื่อนำหรือที่เรียกว่า (transformation) ถึงโครงสร่างของสมองทุกส่วน หลังจากกระตุ้นหรือปลุกจนถูกส่วน ผลที่ตามมาจะเกิดการบรรลุความสำเร็จ เต็มไปด้วยความกระจ่างสว่างไสว สิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญอย่างยิ่งยวดของความสำเร็จนี้คือ จักระ Chakras นั่นเอง การทำหน้าที่ของจักระมีความสำคัญมาก ในที่นี้ขออธิบายคำว่า จักระ ให้ทันสมัยตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้น ตามหลักสรีระศาสตร์สมัยใหม่


ในร่างกายของมนุษย์มี 7 จักระ (ศูนย์กลางประสาททั้ง7) ซึ่งได้ติดต่อถึงกันกับศูนย์กลางของสมอง และในกลางสมองนี้ยังมีพลังความสามารถมากมาย ที่ยังไม่ปรากฏตัวออกมา ศูนย์รวมพลังทั้ง7 ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้เป็นที่รู้จักกันในคำว่า จักระ หรือจะแปลงออกมาเป็นคำทางวิทยาศาสตร์คือ ศูนย์รวมระบบประสาท หรือศูนย์กลางพลังจิต ทั้ง 7 จักระนี้จะอยู่ตามตำแหน่งต่างๆ ของร่างกาย แต่ละจักระมีตำแหน่งที่สำคัญเป็นพิเศษ และทำหน้าที่ติดต่อถึงกันกับสมอง เมื่อแต่ละจักระติดต่อถึงส่วนต่างๆ ของสมองแล้ว สมองก็จะทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
จักระที่ 1 มูลธาร (Root Chakra - Muladhara)

Root Chakra — Represents our foundation and feeling of being grounded. Location: Base of spine in tailbone area. Emotional issues: Survival issues such as financial independence, money and food.

Color: Red

ในเพศชายตรงกับปลายสุดของกระดูกก้นกบ ที่เรียกว่า Coccyx ในเพศหญิงตั้งอยู่ที่ด้านหลังของปากมดลูกลงไป จะเรียกว่าเป็นฐานของมดลูกก็ได้ เป็นต่อมที่มีความรู้สึกสูงมาก และเป็นต่อมที่รับความรู้สึกได้อย่างแจ่มชัด สถานที่ตรงนี้ภาษาโยคะเรียกว่า มูลธาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์รวมระบบประสาทที่เรียกว่า Coccygeal Plexus เป็นที่ยอมรับกันว่า ณ ที่ตรงนี้เป็นสถานที่ตั้งของพลังที่ตื่นตัว (Awakening of Power ) เมื่อถูกปลุกจนตื่นตัวจะมีอานุภาพมาก เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดจิตสำนึกให้อำนาจในความคิด ความมีสติ ความรู้สึกตัวสูง ณ จักระที่ 1 (มูลธาร) เป็นจักระแรกที่ก่อร่างของความเป็นมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย ร่างกาย จิตใจ ความรู้สึก วิญญาณ เป็นจักระที่เริ่มสร้างร่างกายมนุษย์ให้มีคุณภาพ ทั้งด้านสัญชาติและเกิดปัญญามูลธาร 1 ขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึง จักระที่ 6 เมื่อมีการปลุกจนตื่นตัว ฟื้นขึ้นมาทำหน้าที่ที่จะเกิดประกฏการณ์ขึ้น เช่น เกิดลางสังหรณ์ เกิดแสงสว่างทำให้เกิดความกระจ่างขึ้น ความเป็นมนุษย์ที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์ ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาให้เห็นเด่นชัด หรือ ที่เรียกว่า มนุษย์เลิศมนุษย์ หรือ วิเศษมนุษย์ มูลธาร หรือ จักระที่ 1 ควบคุมการขับถ่ายของเสีย และ หลังฮอร์โมนของเหลว และควบคุมเกี่ยวกับระบบอวัยวะเพศ ระบบสืบพันธ์ในร่างกายมนุษย์


จักระที่ 2 สวาธิษฐาน (Sacral Chakra-Svadhisthana)