top of page
Yogis2_edited.jpg

ABOUT US

54517648_2152664028165555_87538224909516

Our Story

สตูดิโอ BIRD OF YOGA ก่อตั้งจาก ครูเบิร์ด โดยเริ่มจากความชอบในการฝึกโยคะอย่างมาก จึงได้เริ่มศึกษาศาสตร์โยคะอย่างจริงจัง และ เริ่มฝึกสอนโยคะแบบไพรเวทคลาสที่ไปสอนที่บ้านนักเรียน

Our Vision

เราต้องการทำให้สตูดิโอของเราเป็นที่ที่ทุกๆ คน สามารถเข้ามาฝึกโยคะด้วยกัน แล้วยังได้รับความรู้สึกดีๆ เติมเต็มอิ่มเอมใจ อย่างอื่นกลับไปด้วย เมื่อมาแล้วรู้สึกได้ถึงความอบอุ่น เป็นกันเองเหมือนบ้าน 

 

คลาสเรียนของเราเป็นคลาสเล็กๆ เหมือนคลาสส่วนตัว ที่ครู และ นักเรียน สามารถมีปฏิสัมพันธ์กันในคลาสได้อย่างเป็นกันเอง 

 

ที่ที่ทุกคนมารู้จัก มาเจอเพื่อนใหม่ มาส่งต่อพลังงานดีๆ ให้กันและกัน 

81227971_2686810538052237_76357524726984
bottom of page