top of page
Search

โยคะ VS ออกกำลังกาย แตกต่างกันยังไงนะ?

Updated: Mar 20, 2021โยคะ


1. อาสนะหมายถึง การนั่ง ที่นั่ง ท่านั่ง เป็นท่าของร่างกายที่นิ่งอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง


2. เป็นภาวะนิ่งสงบ อยู่ในท่าแบบเป็นฝ่ายรับ (passive) ความตึงของกล้ามเนื้อค่อยๆ ลดลงไปสู่ความผ่อนคลายให้ความสำคัญที่จิต


3. เป็นการเหยียด มากกว่าการเกร็งตึง กล้ามเนื้อ เน้นที่การประสานของระบบประสาทกับกล้ามเนื้อ


4. การทำอาสนะเป็นการเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในตนเอง ใช้ความรู้สึกภายในเป็นตัวนำ


5. พัฒนาอวัยวะภายในทรวงอกและอวัยวะภายในช่องท้อง


6. พิจารณามนุษย์อย่างเป็นองค์รวมช่วยรักษาสมดุลของทั้งร่างกาย


7. กระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ ที่รับผิดชอบด้านการผ่อนคลาย parasympathetic neervous system


8. ทำอาสนะโดยใช้แรงน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทำเพียงเท่าที่สามารถทำได้ ไม่มีการฝืนแต่อย่างใด


9. ลดการรับรู้ของประสาทสัมผัสทั้งห้าต่อสิ่งเร้าภายนอก


10. เป็นกิจกรรมที่ใช้ "ความรู้สึก" เป็นตัวนำการออกกำลังกาย


1. การออกกำลังกายหมายถึงการเคลื่อนไหว การใช้ความพยายาม


2. เป็นการทำซ้ำๆ เพิ่มความตึงของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อเกร็งอยู่ตลอดเวลาเป็นแบบ (active) ให้ความสำคัญที่กล้ามเนื้อ


3. เป็นการเกร็งกล้ามเนื้อ พัฒนาระบบกล้ามเนื้อโดยตรง


4. การออกกำลังกายเป็นการรับรู้จากภายนอก ใช้การรับรู้ต่อสภาวะภายนอกเป็นตัวนำ


5. พัฒนากล้ามเนื้อกลุ่มหลักๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะที่บริเวณแขน ขา


6. เน้นความเชี่ยวชาญ ความชำนาญที่ส่วนหนึ่งส่วนเดียว


7. กระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ ที่รับผิดชอบด้านการตื่นตัว sympathetic nervous system


8. การออกกำลังกายเป็นการใช้แรงให้มากที่สุด ใช้แรงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ


9. เปิดประสาทสัมผัสทั้งห้า ให้รับรู้กับสิ่งเร้าภายนอกตลอดเวลา


10. เป็นกิจกรรมที่ใช้ "การกระทำ" เป็นตัวนำขอบคุณที่มา : สสส (http://www.thaihealth.or.th)23 views0 comments

Comentarios


bottom of page