FAQ

General Questions

วิธีการใช้งานและการทำความสะอาด : 

เมื่อได้รับเสื่อครั้งแรก ให้กางและผึ่งออกมาก่อนใช้ และให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเปล่า หรือ ทิชชูเปียก เช็ดทำความสะอาดเสื่อให้ทั่วทั้งผืน เพราะเสื่อจะมีความมันของวัสดุที่เคลือบอยู่ด้านบนของผ้าสักหลาด หรือ ไมโครไฟเบอร์อยู่ แล้วผึ่งไว้ในร่มในแห้ง

เสื่อที่วัสดุพื้นหน้าเสื่อเป็นผ้าสักหลาด ผ้าไมโครไฟเบอร์ จะมีคุณสมบัติเด่นตรงที่เมื่อยิ่งเปียกน้ำ เปีียกเหงื่อจะยิ่งหนึบ เพราะฉะนั้น หากเริ่มฝึกแล้วมือยังแห้ง อาจจะลื่นเล็กน้อย สามารถแก้ได้โดย ใช้น้ำพรมลงที่เสื่อตรงด้านบนที่เราวางมือ (ในท่า Downward Facing Dog) หรือตรงที่เราวางเท้าด้วยก็ได้
หลังจากการใช้งานเสร็จ ถ้ามีเหงื่อออกมาก ให้ใช้ทิชชูเปียกเช็ดทำความสะอาดตรงรอยเหงื่อ แล้วกางและผึ่งให้แห้งก่อน แล้วค่อยม้วนเก็บก่อนนำใช้งานครั้งต่อไป
การทำความสะอาดสามารถทำได้ด้วยการซักในเครื่องซักผ้า ผสมน้ำยาซักผ้าธรรมดาแบบบางๆ แล้วตั้งค่าเครื่องปั่นเบาๆ หรือ ถ้าซักด้วยด้วยมือ ให้ใช้แปรงขนอ่อน ถูให้ทั่วเบาๆ เช่นกัน แล้วตาในร่มให้แห้งประมาณ 2 วัน (แนะนำให้ซักด้วยมือมากกว่าเครื่องซักผ้า)
ระยะเวลาในการทำความสะอาดด้วยการซัก ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่าน อาจจะ 2 สัปดาห์ครั้ง หรือ สัปดาห์ละครั้ง ขึ้นอยู่กับผู้ใช้

A: How to use and clean : 

1. When you receiving the new mat. It may still smell because of natural rubber. But the smell will gradually fade away after about 1 week.


2. Before first use, spread out the mat, then clean by using a clean moistened farbic with water or a mix of antibiotic products, such as a yoga mat spray. Spray and wipe it all over mat . Then leave it dry.


3. After every usage, to clean like the first time (2).

4. Clean the yoga mats every time after use. Or at least twice a week, depending on the use of each time. (If the Hot Flow class with lots of sweat. Yoga mat should be cleaned after use)

5. Warning: Do not dry a yoga mat to sunny outdoor place . Because it will deteriorate yoga mats.

Powered by MakeWebEasy.com