Warrior I Pose / Virabhadrasana I

Last updated: 2017-04-02  |  3177 Views  | 

Warrior I Pose / Virabhadrasana I

ชื่อท่า / Asana :

English : Warrior I Pose

Sanskrit : Virabhadrasana I 

ไทย : ท่านักรบ ๑Virabhadrasan I / Warrior I

วีรภัทราสนะ

อ่านว่า วี-ระ-ภัทรา-สะ-นะ


     ครั้งหนึ่ง ท้าวทักษะประกอบพิธีบูชายัญยิ่งใหญ่ โดยไม่ได้เชิญธิดาของตนคือนางสตีและสวามีของนางคือพระศิวะผู้เป็นใหญ่ในทวยเทพมาร่วมพิธีด้วย แต่นางสตีก็ยังคงไปร่วมิธีบูชายัญนี้ ทว่าเมื่อไปถึงที่นั่น นางกลับถูกดูหมิ่นจนรู้สึกอับอาย จึงกระโดดเข้าไปในกองไฟและสิ้นชีพ
     พระศิวะกริ้วยิ่งนักเมื่อทรงทราบเรื่อง จึงดึงปอยพระเกศาของพระองค์ขว้างไปบนพื้น เกศาของพระศิวะกลายเป็นนักรบผู้ทีพลังมหาศาลนามว่าวีรภัทระ พระศิวะทรงบัญชาให้วีรภทระนำทัพไปสัประยุทธ์กับท้าวทักษะและทำลายพิธีบูชายัญ
     วีรภัทระพร้อมด้วยรี้พลปรากฏกายขั้นกลางพิธีบูชายัญของท้าวทักษะราวกับพายุหมุนและทำลายพิธีบูชายัญ พร้อมทั้งประหัตประหารเทพอื่นๆ รวมทั้งนักบวชและตัดศีรษะของท้าวทักษะ
     พระศิวะเสียพระทัยในการสิ้นชีพของนางสตี จึงเสร็จไปบำเพ็ญภาวนายังเขาไกลาศ นางสตีได้มาเกิดใหม่เป็นพระอุมาเทวี ณ เรือนหลังหนึ่งบนเทือกเขาหิมาลัย พระอุมาเทวีโหยหาความรักของพระศิวะ และเอาชนะพระทัยของพระศิวะได้ในที่สุด
      กวีนามว่ากาลิทาศเป็นผู้รจนาตำนานเรื่องนี้ในมหากาพย์ ชื่อ กุมาระ สัมภวะ (กำเนิดเทพนักรบ)

     อาสนะนี้อุทิศแด่วีรภัทระ นักรบผู้มีพลังมหาศาลซึ่งพระศิวะเนรมิตขึ้นจากปอยพระเกศา

 


วิธีปฏิบัติ :

1.  ยืนในตาฑาสนะ
2.  ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะ เหยียดแขนจนสุดและประกบฝ่ามือเข้าหากัน
3.  หายใจเข้าลึก กระโดดพร้อมกับแยกขาไปด้านข้างให้ห่างกัน 4-4.5 ฟุต
4.  หายใจออก หมุนตัวไปทางขวาพร้อมกับบิดเท้าขวาไปทางขวา 90 องศาและบิดเท้าซ้ายไปทางขวาเล็กน้อย ยอเข่าขวาลงจนต้นขาขวาขนานกับพื้นและหน้าแข้งขวาตั้งฉากกับพื้น ต้นขาขวาทำมุมฉากกับน่อง แต่อย่าให้เข่าที่งอล้ำไปข้างหน้าเลยข้อเท้า คือให้เข่าอยู่ในแนวเดียวกับส้นเท้า
5.  เหยียดขาซ้ายให้ตรงและรั้งเข่าตึง
6.  ใบหน้า อก และ เข่าขวา ควรชี้ไปทางเดียวกับเท้าขวา แหงนหน้าขึ้น ยืดกระดูกสันหลังขึ้นจากก้นกบ ตามองไปยังมือที่ประกบกัน
7.  ค้างอยู่ในท่วงท่า 20-30 วินาทีโดยหายใจตามปกติ
8.  จากนั้นสลับขา ทำตามขั้นตอนในข้อ 4-6
9.  หายใจออกพร้อมกับกระโดดกลับสู่ตาฑาสนะ

หมายเหตุ เนื่องจากท่ายืนทุกท่าเป็นท่าที่ต้องใช้กำลังโดยเฉพาะท่านี้ ผู้ที่หัวใจไม่แข็งแรงจึงไม่ควรทำท่านี้ แม้แต่คนที่ค่อนข้างแข็งแรงก็ไม่ควรค้างอยู่ในท่านี้นานเกินไป


ประโยชน์ :

     ท่านี้ทรวงอกจะขยายเต็มที่ จึงช่วยให้หายใจได้ลึก ลดความตึงที่ไหล่และหลัง ช่วยให้ข้อเท้าและเข่าแข็งแรง และลดการตึงที่คอ นอกจากนี้ยังช่วยลดไขมันบริเวณสะโพกด้วย

 

 

How To Do : 

1.  Stand in Tadasana (Mountain Pose). With an exhale, step or lightly jump your feet 31/2 to 4 feet apart. Raise your arms perpendicular to the floor (and parallel to each other), and reach actively through the little-finger sides of the hands toward the ceiling. Firm your scapulas against your back and draw them down toward the coccyx.

2.  Turn your left foot in 45 to 60 degrees to the right and your right foot out 90 degrees to the right. Align the right heel with the left heel. Exhale and rotate your torso to the right, squaring the front of your pelvis as much as possible with the front edge of your mat. As the left hip point turns forward, press the head of the left femur back to ground the heel. Lengthen your coccyx toward the floor, and arch your upper torso back slightly.

3.  With your left heel firmly anchored to the floor, exhale and bend your right knee over the right ankle so the shin is perpendicular to the floor. More flexible students should align their right thigh parallel to the floor.

4.  Reach strongly through your arms, lifting the ribcage away from the pelvis. As you ground down through the back foot, feel a lift that runs up the back leg, across the belly and chest, and up into the arms. If possible, bring the palms together. Spread the palms against each other and reach a little higher through the pinky-sides of the hands.
Keep your head in a neutral position, gazing forward, or tilt it back and look up at your thumbs.

5.  Stay for 30 seconds to a minute. To come up, inhale, press the back heel firmly into the floor and reach up through the arms, straightening the right knee. Turn the feet forward and release the arms with an exhalation, or keep them extended upward for more challenge. Take a few breaths, then turn the feet to the left and repeat for the same length. When you’re finished return to Tadasana.


Benefits : 

  1. Stretches the chest and lungs, shoulders and neck, belly, groins (psoas)
  2. Strengthens the shoulders and arms, and the muscles of the back
  3. Strengthens and stretches the thighs, calves, and ankles

 


ขอบคุณที่มา : Light on Yoga by BKS. Iyengar. / YogaJournal.com

Powered by MakeWebEasy.com