Mountain Pose / Tadasana

Last updated: Mar 27, 2017  |  2181 จำนวนผู้เข้าชม  |  How To Do Poses

Mountain Pose / Tadasana

ชื่อท่า / Asana :

English : Mountain Pose

Sanskrit : Tadasana - (tah-DAHS-anna) / Samasthiti

ไทย : ท่าภูเขา


ตาฑาสนะ (Tasasana) เรียกอีกชื่อว่า สมสถิติ Samasthiti
อ่านว่า ตา-ฑา-สะ-นะ / สะ-มะ-สถิ-ติ

ตาฑา (Tada) แปลว่า ภูเขา (Mountain)

สมะ (Sama) แปลว่า ตั้งตรง ตรง ไม่เคลื่อนไหว

สถิติ (Sthiti) หมายถึง ยืนนิ่ง มั่นคง

ตาฑาสนะจึงหมายถึงท่วงท่าที่ผู้ฝึกยืนอย่างมั่นคงตระหง่านประหนึ่งขุนเขา ตาฑาสนะเป็นยืนพื้นฐาน


วิธีปฏิบัติ : 

1.   ยืนตรง เช้าชิด ส้นเท้าและนิ้วหัวแม่เท้าทั้งสองข้างชิดกัน วางกระดูกฝ่าเท้าส่วนที่ใกล้นิ้วแนบกันพื้น และเหยียดนิ้วเท้าทุกนิ้วราบกับพื้น

2.   รั้งเข่าทั้งสองข้างให้ตึงและรั้งลูกสะบ้าขึ้น เกร็งสะโพกและรั้งกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน

3.   ยุบท้อง ยกอกไปข้างหน้า ยืดกระดูกสันหลังและตั้งคอตรง

4.   อย่าทิ้งน้ำหนักลงบนส้นเท้าหรือนิ้วเท้า แต่กระจายน้ำหนักไปยังทั้งสองส่วนเท่ากัน

5.   ในตาฑาสนะที่สมบูรณ์ แขนทั้งสองข้างจะเหยียดขึ้นเหนือศีรษะ แต่เพื่อความสบาย อาจวางแขนไว้ข้างลำตัวได้

หลังจากเริ่มต้นด้วยตาฑสนะโดยให้ฝ่ามืออยู่ข้างต้นขาแล้ว สามารถทำท่ายืนอื่นๆ ได้ง่าย ตามท่วงท่าที่จะกล่าวต่อไป

 

How To Do : 

    1. Stand with the bases of your big toes touching, heels slightly apart (so that your second toes are parallel). Lift and spread your toes and the balls of your feet, then lay them softly down on the floor. Rock back and forth and side to side. Gradually reduce this swaying to a standstill, with your weight balanced evenly on the feet.

 

    2. Firm your thigh muscles and lift the knee caps, without hardening your lower belly. Lift the inner ankles to strengthen the inner arches, then imagine a line of energy all the way up along your inner thighs to your groins, and from there through the core of your torso, neck, and head, and out through the crown of your head. Turn the upper thighs slightly inward. Lengthen your tailbone toward the floor and lift the pubis toward the navel.


    3. Press your shoulder blades into your back, then widen them across and release them down your back. Without pushing your lower front ribs forward, lift the top of your sternum straight toward the ceiling. Widen your collarbones. Hang your arms beside the torso.


    4. Balance the crown of your head directly over the center of your pelvis, with the underside of your chin parallel to the floor, throat soft, and the tongue wide and flat on the floor of your mouth. Soften your eyes.
 

    5. Tadasana is usually the starting position for all the standing poses. But it’s useful to practice Tadasana as a pose in itself. Stay in the pose for 30 seconds to 1 minute, breathing easily.


ประโยชน์ / ผลต่อร่างกาย

คนส่วนใหญ่มักไม่ใส่ใจกับวิธียืนที่ถูกต้อง บางคนยืนโดยทิ้งน้ำหนักตัวบนขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือบิดขาข้างหนึ่งไปด้านข้าง บางคนทิ้งน้ำหนักทั้งหมดลงบนส้นเท้า หรือไม่ก็ด้านในหรือด้านนอกของเท้า ซึ่งสามารถสักเกตได้จากรอยสึกบนร้องเท้าว่าอยู่ตรงช่วงฝ่าเท้าหรือส้นเท้า ท่ายืนที่ไม่ถูกต้องและไม่กระจายน้ำหนักไปบนเท้าอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ร่างกายผิดปกติและเป็นผลเสียต่อความยืนหยุ่นของกระดูกสันหลัง

หรือในกรณีที่ยืนแยกเท้าห่างกัน ควรให้เท้าทั้งสองข้างขนานกัน ไม่บิดเข้าด้านในหรือแบะออกข้างนอก การยืนในลักษณะนี้จะทำให้สะโพกกระชับท้องหดเข้าข้างในและอกยื่นไปข้างหน้า ทำให้ร่างกายเบาและจิตใจตื่นตัว


ถ้าเรายืนโดยทิ้งน้ำหนักตัวลงบนส้นเท้า จะรู้สึกว่าแรงโน้มถ่วงเปลี่ยนไป สะโพกจะหย่อน ท้องยื่นไปข้างหน้า และลำตัวเอนไปข้างหลัง ส่งผลให้กระดูกสันหลังตึงเครียด ไม่นานนักเราก็จะรู้สึกอ่อนล้าและจิตใจเฉื่อยชา การฝึกท่ายืนอย่างถูกต้องจนชำนาญจึงเป็นสิ่งสำคัญ

 

Benefits :

  • Improves posture
  • Strengthens thighs, knees, and ankles
  • Firms abdomen and buttocks
  • Relieves sciatica
  • Reduces flat feet

ขอบคุณที่มา : Light on Yoga by BKS. Iyengar. / YogaJournal.com

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com